Nieuw Bornrif

Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Reservering en annulering

 1. Een reservering van een vakantiewoning geschiedt uitsluitend per mail. Na boeking bevestigt de verhuurder de reservering  met een factuur of een huurcontract.
 2. Bij een dubbele boeking , die we hopen te voorkomen, proberen een alternatief aan te bieden of een andere datum.
 3. De aanbetaling dient binnen zeven dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald.
 4. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief. Bij afzegging door huurder zijn kosten verschuldigd.
 5. Bij annulering door huurder worden naast de verschuldigde reserveringskosten, annuleringskosten in rekening gebracht.
 • bij annulering tot 180 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de huursom
 • bij annulering vanaf de 180ste dag tot de 90 ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de huursom
 • bij annulering vanaf de 90 ste dag tot de 30ste dag van aankomst: 90% van de huursom
 • bij annulering vanaf de 30 ste de dag van aankomst: volledige huursom.
 1. U kunt een annuleringverzekering afsluiten, helaas kan dit niet bij ons.

Betaling

 1. De huurder dient een aanbetaling te doen van het op de rekening vermelde bedrag
 2. Het restant van de huursom dient uiterlijk vier weken voor de aankomstdatum overgemaakt te zijn.
 3. Bij niet tijdig voldoen van de huursom is huurder in gebreke. Huurder heeft vervolgens de mogelijkheid binnen zeven dagen het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Indien betaling opnieuw uitblijft is de huurovereenkomst feitelijk geannuleerd en hebben we het recht de verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Reeds betaalde gelden worden op de annuleringskosten in mindering gebracht.
 4. Indien de huurovereenkomst binnen vier weken voor de dag van aankomst tot stand komt, dient de gehele huursom terstond te worden voldaan.
 5. Vroegtijdig vertrek - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van de betaalde huursom en andere gemaakte kosten.
 6. De toeristenbelasting op Texel bedraagt € 1,85 per nacht met een maximum van zeven aaneengesloten nachten (tarief 2019 gemeente Texel). Tarief toeristenbelasting 2020 (onder voorbehoud) € 2,25 per persoon per nacht, zonder maximum.

Aansprakelijkheid

Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere, die verplicht is de gehele huurperiode aanwezig te blijven, zal bij aankomst de toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel kan de verhuurder om een legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld. Geconstateerde schade zal aan huurder in rekening worden gebracht. Indien huurder bij aankomst schade constateert, meldt hij dit op de dag van aankomst aan verhuurder. 

De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens medebewoners en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.

Indien de huurder van mening is dat het verhuurde niet voldoet aan de bij hem gewekte verwachtingen op de website, in folders of andere reclame-uitingen dan is dit voor huurder geen reden tot terugvordering van een deel of het geheel van de huursom. We kunnen niet aansprakelijke gesteld worden voor letsel van kinderen of anderen op of bij het vakantiehuis en op de speeltoestellen. Bovendien gaan wij ervan uit, dat er ten alle tijde een volwassene aanwezig is als minderjarigen gebruik maken van deze toestellen.

Aantal personen

Het aantal personen dat in een vakantiehuis verblijft, mag niet hoger zijn dan het opgegeven aantal persoenen.  Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Schoonmaak

Klachten over de schoonmaak van het vakantiehuis, direct melden, zodat het opgelost kan worden.

Roken

Roken binnenshuis is niet toegestaan.

Huisdieren

Huisdieren worden in overleg toegestaan, mits aangemeld bij boeking. Hieraan is een meerprijs verbonden van € 5,= per nacht. Huisdieren mogen niet alleen in het huis worden achtergelaten.

Aankomst- en vertrektijden

Aankomsttijd is tussen 15.00 - 20.00 uur. Wij horen graag de aankomsttijd. Vertrek is uiterlijk 10.00 uur ‘s morgens.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht deze algemene voorwaarden na te leven en wordt hij wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg is van het niet naleven van algemeen geldende gedragsregels of deze voorwaarden.

De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde inclusief inboedel en omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.

De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud. 

De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.

De huurder deponeert zijn afval uitsluitend in de daarvoor bestemde huisvuilcontainers die zich op het terrein van het zomerhuis of de zomerhuizen bevinden.

De huurder dient het geheel te beheren als ware het zijn eigendom en zoals het een goed huisvader betaamt.

nieuw bornrif

Image

groepsverblijf 'nieuw bornrif'
mienterglop 25
1796 mr de koog
tel. +31(0)6 - 4119 7529
e-mail:

Algemene Voorwaarden

ontwerp & techniek door webjongens

ontwerp & techniek door webjongens